location: Trollveggen, Møre og Romsdal, Norway
program: New restaurant and service building
client: Private
size: 700m2
commission type: 1st price, Invited competition (2009)
status: Completed
year:2011


It’s a new cursor at the foot of the Troll Wall; The architecture of the new visitors`center next to E139 is an outcome of the sites` close connection to the impressive mountain wall, one of Norways many nature attractions.
The building has a simple, though flexible plan, with a characteristic roof that has its character from the majestetic surrounding landscape. These simple ways of design gives the building its character and identity that makes the Service center an eye-catcher and an architectural attraction in the region.En ny stedsmarkør ved Trollveggens fot; Servicebyggets arkitektur er et direkte utfall av stedets nære tilhørighet til Trollveggen og streber etter å gi de besøkende en rikere steds- og arkitekturopplevelse.
Bygget er løst med en enkel, men fleksibel plan, med et særegent tak som har sin karakter fra landskapets majestetiske tinder. Disse enkle grep gir bygningen en klar karakter og stedsbunden identitet, som gjør senteret til et vitaliserende blikkfang og en arkitektonisk attraksjon i regionen.

close details
TROLLWALL RESTAURANT AND SERVICE