location: Papper, Hvaler Islands, Norway
program: Summerhouse
client: Private
size: 80m2
commission type: Direct Commission
status: Completed
year: 2006


The house is beautifully situated on the top of a hill overlooking the ocean and the horizon. The small scale of the house, together with the use of wooden materials that will gradually develop a grey patina, allows it to coalesce with the existing forms and natural colours of the surrounding landscape. The design and spatial layout engenders a sensation of being outdoors while inside.Bygningen ligger flott til på en høyde med vidt utsyn over havet og horisonten. Arkitekturen henvender seg til naturen og landskapet på en slik måte at skillet mellom innendørs og utendørs utviskes. Husets beskjedne målestokk, samt bruk av materialer som naturlig preges over tid, gjør at det passer inn med formene og fargene i det omkringliggende landskapet

close details
SUMMERHOUSE INSIDE OUT HVALER